Obesity News
Health Plus – zajímavý projekt

Health Plus – zajímavý projekt

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Health Plus je evropský projekt zaměřený na vytvoření software pro semiautomatické zpracování informací o stravovacích a pohybových návycích i následných návrhů a doporučení za účelem zlepšení životního stylu.

Projekt je řešen na bázi mezinárodní spolupráce odborníků z ČR, Polska, Itálie, Malty, Maďarska, Řecka a Rakouska. Za Českou republiku se projektu účastní 1. LF UK Praha a Lékařská fakulta v Plzni. Na prvních společných setkáních byly defi novány požadavky z hlediska uživatelů, podmínky pro rozhodování a tzv. funkcionalita neboli rozhodující faktor z hlediska účinnosti a použitelnosti softwaru v praxi. Hned od počátku se ale ukazuje, že řešení tak složitého problému, jakým je životní styl (navýsost to individuální charakteristika), je pro počítač nadmíru těžký úkol – zejména pak zahrnutí a zpracování veškerých požadavků běžného života.

Přijďte si vyzkoušet Health Plus

Health Plus

S mírným zpožděním, ale přece, je na světě první verze systému Health Plus k testování. To bude probíhat v rámci VŠTJ MEDICINA PRAHA, resp. v rekondičních centrech, kde budeme porovnávat doporučení programu s těmi našimi. Testování bude probíhat pod odborným vedením a bude přístupné i veřejnosti. Můžete si tak přijít vyzkoušet, jaké rady dostanete právě vy. Nicméně od prototypu ke konečné verzi, která by měla být funkční např. v PDA nebo v mobilním telefonu, povede ještě dlouhá cesta. Testování je v každém případě velice důležité, jelikož jedině tak lze „vychytat“ chyby, ale také pracovat na co nejlepším přizpůsobení pro koncové uživatele. Právě vaše připomínky (pacientů) společně s připomínkami uživatelů-zadavatelů (lékaři, nutriční terapeuti apod.) budou využity v tzv. evaluaci a validaci programu.

Veškeré informace o možnostech vyzkoušení si celého systému naleznete na www.medispo.net. Informace o celém projektu jsou v angličtině na www.health-plus.eu.

Přečteno:  12132×

Vyšlo:  10. 6. 2008

Diskuze: 0 příspěvků (vstoupit do diskuze)

Poslat článek: e-mailem

Hodnocení:  12345

Článek je v kategoriích: Cvičení

 
© Aleš Krupička 2007–2020