Obesity News

Kardiovaskulární

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK – nemoc, která nebolí, ale může i zabít!

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK – nemoc, která nebolí, ale může i zabít!

7. 8. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Vysoký krevní tlak je jedno z nejčastějších onemocnění, které řadíme mezi tzv. civilizační onemocnění. Onemocnění s sebou přináší rozvoj civilizace spolu se zvyšováním hmotnosti, omezením pohybu a stresovým prostředím, ale i významným prodloužením věku, ke kterému došlo v posledních 40 letech. Je to jedno z nejvíce podceňovaných onemocnění, které může probíhat dlouho bezpříznakově, ale je jedním z hlavních rizikových faktorů aterosklerózy. Ta často může skončit infarktem, cévní mozkovou příhodu nebo i jinou komplikací, která může být i fatální. Celý článek zde.

Dieta při vysokém krevním tlaku

Dieta při vysokém krevním tlaku

7. 8. 2018

Mgr. Aneta Sadílková

Vysoký krevní tlak patří mezi onemocnění, u kterých tvoří úprava životního stylu nezbytnou součást prevence a léčby. Nejdůležitějším opatřením je nekuřáctví a pravidelná pohybová aktivita. Zlepšení stravovacích návyků však také výrazně ovlivňuje celkový zdravotní stav a hodnoty krevního tlaku. V rámci úpravy skladby jídelníčku je třeba se zaměřit především na snížení množství konzumované soli, resp. sodíku, alkoholu a živočišných tuků, naopak žádoucí je navyšovat příjem draslíku a vlákniny obsažené v ovoci, zelenině, luštěninách a ořechách. U osob s nadváhou a obezitou je důležitým opatřením také redukce hmotnosti. Snaha je o docílení úbytku váhy o 5-10 %, a to mírným snížením příjmu energie za současného navýšení pohybové aktivity. Již samotné omezení soli vede k tomu, že redukční dieta se lépe snáší. Celý článek zde.

Pohyb s vysokým krevním tlakem

Pohyb s vysokým krevním tlakem

7. 8. 2018

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pravidelná pohybová aktivita je nejlepším preventivním opatřením proti vysokému krevnímu tlaku, ačkoliv i někteří aktivní sportovci trpí vysokým krevním tlakem. Zdá se, že pohybová aktivita dokáže nahradit jeden lék na obezitu, resp. snižuje krevní tlak o 2-5 mmHg. Je-li tato pohybová aktivita doprovázena snížením hmotnosti, byť i mírným, může být pokles ještě větší. Celý článek zde.

ČAS PRO ZDRAVÍ – Monitorování krevního tlaku doma

ČAS PRO ZDRAVÍ – Monitorování krevního tlaku doma

7. 8. 2018

Redakce

Měření krevního tlaku v praxi je poměrně složité. Při měření u lékaře se obvykle doporučuje minimálně deset minut klidu, každá minuta čekání většinou klidu nedodá. Někdy naopak pacient přijde pozdě. Naměřené hodnoty jsou tak velmi často vyšší než ve skutečnosti. Stres ze zdravotnického prostředí může být také příčinou vzestupu. Jak tedy zjistit krevní tlak v domácích podmínkách? Jednou z možností je měřit si ho na domácím přístroji, který by ale měl mít ověřená měření, při kterých dojde ke shodě s lékařskými přístroji. Celý článek zde.

ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

ČR zemře 50 % lidí v důsledku cévní choroby

30. 4. 2017

Renata Malinová

Ateroskleróza je v České republice příčinou většiny nejčastějších smrtelných onemocnění, zejména infarktu a mozkové příhody. V důsledku cévní choroby umírá zhruba polovina ze všech zemřelých. Jak se chránit? Nekuřte, nejezte tučné maso a uzeniny a choďte na preventivní prohlídky. Systém preventivních prohlídek je u nás výborně vyvinutý, ale chodí na ně sotva čtvrtina dospělých, konstatuje Doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Celý článek zde.

Ateroskleróza nemoc 20.–21. století

Ateroskleróza nemoc 20.–21. století

30. 4. 2017

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Ateroskleróza je proces, kdy se v cévní stěně ukládá cholesterol. To vede k zúžení cévní stěny až může dojít k postupnému závěru tzv. koronárních tepen a tedy k infarktu myokardu. Za určitých podmínek může dojít k rychlému uzávěru, který je způsoben zvýšením srážlivosti v místě zúžení. Jak ale předcházet ateroskleróze, která prostřednictvím infarktů, cévních mozkových příhod a dalších onemocnění nejvíce zkracuje život? Celý článek zde.

Zákeřná ateroskleróza: Léta nenápadná, pak způsobí infarkt během vteřin

Zákeřná ateroskleróza: Léta nenápadná, pak způsobí infarkt během vteřin

30. 4. 2017

Renata Malinová

Ateroskleróza je zánětlivý proces, který způsobují lipidové (tukové) částice a který může v našich tepnách probíhat i desítky let bez povšimnutí. A pak, zdánlivě z ničeho nic, dojde v plátu v cévní stěně k prasklině. Vzniká krevní sraženina, která během několika desítek vteřin uzavře tepnu a způsobí infarkt nebo mozkovou příhodu. Hlavní rizikové faktory jsou kouření, vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak a cukrovka, říká Doc. JAK ZÁVAŽNÁ JE ATEROSKLERÓZA MUDr. Jan Piťha, CSc. z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Celý článek zde.

Význam pohybu při léčbě hypertenze

Význam pohybu při léčbě hypertenze

5. 11. 2016

Ing. Bc. Ivana Pražanová

Rozhovor s panem doktorem Zelinkou probíhal v Košířích, kam pan docent přijel na kole, aby nepřišel o svoji pravidelnou dávku pohybu. Celý článek zde.

Infarkt není prodělaná angína

Infarkt není prodělaná angína

14. 5. 2015

MUDr. Marta Šimůnková

Jedním ze zakladatelů praktické kardiorehabilitace v českých zemích je MUDr. Vladimir TUKA, Ph.D., člen týmu III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a současně i VŠTJ Medicína Praha. Je kardiologem, který má certifikát zdravotního kouče a na pohyb nedá dopustit. Jak spojit kardiologii s pohybem ku prospěchu pacientů byl zjistit i na stáži ve Švýcarsku u profesora Sanera, otce myšlenky kardiorehabilitace „na předpis“. Celý článek zde.

KARDIO 7 P

KARDIO 7 P

14. 5. 2015

Sedm ověřených faktorů životního stylu, které by měl pacient pro své blaho dodržet. Celý článek zde.

Styl pacientů s kardiovaskulárním onemocněním: Nekouřit, hýbat se a zdravě jíst

Styl pacientů s kardiovaskulárním onemocněním: Nekouřit, hýbat se a zdravě jíst

14. 5. 2015

Mgr. Aneta Sadílková

Z výčtu základních opatření v prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění zůstává na prvním místě zanechání kouření a zavedení pravidelné pohybové aktivity. Hned v závěsu za tímto však přichází úprava stravování, čímž se dovrší tzv. zdravý životní styl. Celý článek zde.

KardioFIT 2014 vrací kondici

KardioFIT 2014 vrací kondici

18. 12. 2014

Redakce

Jde o program určený pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, kteří trpí srdečně‑cévním onemocněním nebo mají vysoké kardiovaskulární riziko. Jde tedy o všechny pacienty s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu či obézní pacienty. Celý článek zde.

Monitorování krevního tlaku

Monitorování krevního tlaku

17. 4. 2014

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Měření krevního tlaku je často velmi ovlivněno návštěvou lékaře a mnohdy se stává, že pacienti mají u lékaře vyšší, event. jiné hodnoty tlaku než při jeho domácím měření. Jedním z vysvětlení může samozřejmě být nepřesný tonometr (tlakoměr), který máte doma. Celý článek zde.

Povídání o tichém nebezpečí

Povídání o tichém nebezpečí

2. 10. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Sama o sobě zpravidla nebolí a na svou existenci upozorní až svými důsledky. Jde o velmi časté onemocnění druhé poloviny lidského života. Ano, správně – jde o vysoký krevní tlak, tzv. hypertenzi. I přes desítky let trvající osvětu, stav v naší populaci stále není uspokojivý. O své hypertenzi ví zhruba polovina postižených, z nichž polovina se léčí, ale jen polovina z nich je léčena úspěšně. Máme zkrátka mnoho důvodů vyzpovídat doc. MUDr. Tomáše Zelinku, CSc., z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celý článek zde.

Obezita a vysoký krevní tlak –  onemocnění, která spolu souvisejí

Obezita a vysoký krevní tlak – onemocnění, která spolu souvisejí

2. 10. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Obezita je v posledních letech významným problémem nejen v České republice. Podle letošního výzkumu, který byl v rámci projektu „Žij Zdravě“ podpořen Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a proveden agenturou STEM/MARK, trpí v ČR obezitou necelá jedna čtvrtina dospělé populace. Nadváhu má pak další více než jedna třetina dospělé populace. Je již dlouhodobě známo, že obezita souvisí s dalšími onemocněními, například vysokým krevním tlakem, diabetem 2. typu, zvýšenou koncentrací tuků v krvi, ale i kardiovaskulárními onemocněními či dokonce s výskytem některých typů nádorů. Celý článek zde.

Na jednom kilogramu nám nezáleží

Na jednom kilogramu nám nezáleží

19. 6. 2013

MUDr. Marta Šimůnková

Obezita, infarkt a mozkové příhody se často vnímají jako spojené nádoby. O tom, jak vlastně nadbytečné kilogramy souvisejí se srdečně‑cévními onemocněními, jsme si povídali s doc. MUDr. Věrou Adámkovou, CSc., přednostkou Pracoviště preventivní kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Celý článek zde.

Cholesterol a kardiovaskulární riziko

Cholesterol a kardiovaskulární riziko

19. 6. 2013

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Onemocnění srdce a cév způsobuje proces nazývaný ateroskleróza. Ateroskleróza je onemocnění cév, ke kterému dochází nejčastěji při zvýšené koncentraci cholesterolu. Cholesterol se ukládá ve stěnách cév, čímž dochází k jejich tuhnutí a ztluštění. Stěny cév jsou nejenom silnější v důsledku nahromaděného cholesterolu, ale navíc je jejich stěna uvnitř nerovná – vznikají tzv. aterosklerotické pláty. Celý článek zde.

Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

Pravidelné „domácí“ měření krevního tlaku je důležité

16. 2. 2011

Pravidelnou kontrolou krevního tlaku významně přispíváte k péči o své zdraví. Nízký i vysoký tlak totiž může signalizovat určitá onemocnění či nutnost přistoupit k jistým opatřením, např. při vysokém krevním tlaku k úpravě léčiv, samozřejmě na základě rozhodnutí lékaře. V domácích podmínkách lze k tomuto účelu využít tlakoměr neboli tonometr. Celý článek zde.

Vysoká hladina cukru v krvi a cvičení

Vysoká hladina cukru v krvi a cvičení

25. 11. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Pravidelné aktivní cvičení představuje pro náš organismus poměrně velkou zátěž. Především zpočátku, zvláště když nejsme na pravidelný intenzivní pohyb zvyklí, nebo i vlivem cizího prostředí, může docházet ke značným výkyvům cukru v krvi, s čímž jsou spojena určitá rizika. Celý článek zde.

Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění

Pravidelný pohyb významně snižuje riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění

25. 3. 2009

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

říká prof. MUDr. Richard Češka, CSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Celý článek zde.

Vysoký krevní tlak a obezita

Vysoký krevní tlak a obezita

29. 11. 2007

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

V minulých číslech Obesity NEWS bylo opakovaně zmiňováno, že obezita je jedním z rizikových faktorů tzv. metabolického syndromu. Ten se skládá z několika chorob, které jsou na první pohled zcela různorodé. Na druhou stranu nemoci, které metabolický syndrom tvoří, spolu navzájem úzce souvisejí. Celý článek zde.

 
© Aleš Krupička 2007–2019