Obesity News

Redakce a autoři článků

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. (*1972)

Je odborným asistentem na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. 10 let se věnuje obezitologii, v posledních 5 letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Atestace z interního lékařství I. st., endokrinologie a v posledních letech se věnuje i tělovýchovnému lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti. Od r. 2006 je předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny pacientů. Ze zájmů především sport, nyní spíše pasívně. Aktivně hraje basketbal.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Jitka Housová, Ph.D.

MUDr. Jitka Housová, Ph.D. (*1976)

Pro noviny Obesity NEWS připravuje pravidelný seriál Historie obezity. Pracuje na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice, kde se věnuje svojí specializaci obezitologie a diabetologie, zejména pak bariatrické léčbě obezity (léčbě obezity pomocí chirurgických metod). V roce 2001 zakončila studium na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poté v roce 2005 úspěšně absolvovala postgraduální studium.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PhDr. Karolína Hlavatá

PhDr. Karolína Hlavatá (*1978)

Do novin Obesity NEWS pravidelně přispívá články tematicky zaměřenými na zdravou životosprávu a redukční jídelníček. Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obor Výživa člověka. Od roku 2003 pracuje jako dietolog v Endokrinologickém ústavu v Praze. Zároveň se věnuje postgraduálnímu studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, aktivně se účastní kongresů a konferencí, spolupracuje na několika studiích.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. (*1956)

Nyní působí jako přednosta Klinického centra Iscare – Lighthouse v Praze. V roce 1982 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupil jako sekundární lékař na I. chirurgickou kliniku 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, v letech 1994 až 2001 byl jejím primářem. Od počátku 90. let 20. století se věnuje bariatrické chirurgii v léčbě obezity. V roce 1993 provedl jako první na světě laparoskopickou operaci – neadjustabilní gastrickou bandáž u obézních nemocných. V letech 2000 – 2003 byl prezidentem Mezinárodní federace pro chirurgickou léčbu obezity. V roce 2005 byl jmenován profesorem chirurgie na Univerzitě Karlově v Praze. Je členem mnoha odborných společností.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc. (*1956)

Od roku 2001 je primářem III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde pracuje od ukončení svých studií. V roce 1981 absolvoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1984 se věnuje obezitologii. Již druhé volební období je vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti. Jako odborný asistent přednáší na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc. (*1970)

Pracuje na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v obezitologické a diabetologické ambulanci. V roce 1994 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 má dvě atestace, a to z oboru interna a diabetologie. Už od studentských let se věnuje vědecké činnosti. Je členem výzkumné skupiny, která se zabývá výzkumy vztahu obezity a dalších onemocnění, výzkumy tukové tkáně a její hormonální produkce. V roce 2003 obhájil úspěšně svou habilitační práci a obdržel titul docent.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Renata Větrovská

Mgr. Renata Větrovská (*1981)

V novinách Obesity NEWS si můžete občas přečíst její příspěvky na téma pohyb a pohybové aktivity. Poslední tři roky je náplní její práce pohybová aktivita osob s nadváhou a obezitou, pracuje jako instruktor v Rekondičním centru VŠTJ MEDICINA Praha. Dále se zabývá pohybovými programy pro seniory, konkrétně pro osoby s osteoporózou. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, bakalářské studium fyzioterapie na Lékařské fakultě a následné magisterské studium na FTVS. Nyní studuje 4. ročník FTVS UK, obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Od dětství se věnuje různým sportovním aktivitám. Hraje závodně stolní tenis, cvičí aerobik a miluje sporty v přírodě, jako je lyžování, cyklistika, kanoistika a další.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Redakce

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Zuzana Stránská

MUDr. Zuzana Stránská

Lékařka na 3. interní klinice. Mimo jiné se zabývá obezitologií.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Anna Crhová

Anna Crhová

instruktorka rekondičního centra Salmovská v Praze

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PhDr. Eva Růžičková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Alena Menclová

Ústavní lékárna IKEM, Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Petr Hlavatý

obezitolog

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Marek Šplíchal

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Lukáš Lipenský, O.Cr.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Jitka Kytnarová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

PhDr. Šárka Slabá, Ph.D.

psycholog a psychoterapeut

3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Jitka Horáková,DiS.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Zuzana Borkovcová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Denisa Lamačová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Jitka Laštovičková

nutriční terapeutka

3. interní klinika VFN v Praze

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Jaroslav Koreš

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Radka Jedličková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Jaroslav Koreš

Gymnázium Jana Valeriána

Jirsíka v Českých Budějovicích

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Kristýna Skalická

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Daniela Popelková

instruktorka pohybových aktivit

VŠTJ MEDICINA Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Marta Šimůnková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Jan Moskalyk

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Aneta Sadílková

Nutriční terapeutka

III. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

VŠTJ Medicina Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MVDr. Eva Mičudová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MVDr. Judita Szakáčová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Iva Belasová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Institut klinické a experimentální

medicíny, Pracoviště preventivní

kardiologie, Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Martina Daňková

Nutriční terapeutka, Rekondiční centrum VUT Brno.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Daniela Hillayová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Leona Štěpková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PhDr. Eva Pávková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Helena Horáková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PaedDr. Marta Muchová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PhDr. Karla Tománková, CSc.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Monika Vostřelová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

DiS. Hana Šmidtová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Šárka Korbářová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Martina Štěpková

Alphega lékárna Centrum,

Benešovo náměstí 424/9, Teplice

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Simon Bytel

Nadace Koše proti drogám, Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Lucie Hermanová, DiS.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Věra Šperglová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

3. interní klinika VFN a 1. LF UK

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Andrea Trajková

Bc. Andrea Trajková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

PharmDr. Lenka Zemanová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Markéta Mádlová, DiS.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Martina Urbánková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Aneta Hásková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Dagmar Černá

edukační sestra

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Ondřej Kádě

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Petra Štroblová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Aneta Hásková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Martina Dyrcová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Bc. Petra Pekařová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Kristýna Beránková

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Ing. Bc. Ivana Pražanová

Šéfredaktorka Obesity NEWS

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Bc. Martina Kollerová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Sylva Janečková (Fojtů)

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Radkin Honzák, CSC.

Ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař

Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK. Narozen

1939. Jednoznačný příklon k psychosomatickému myšlení, tedy

bio-psycho-socio-spirituální koncepci.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Janečková Sylva

Fyzioterapeut

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Nela Binarová

psycholožka, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Renáta Chourová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Renata Malinová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Bc. Jana Zajíčková

VŠTJ Medicina Praha, z.s.

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Barbora Pešková

3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

MUDr. Ondřej Mikeš

3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

Mgr. Martina Karbanová

Přehled článků tohoto autora najdete zde.

 
© Aleš Krupička 2007–2019