Hubneme s Pivrncem

Viry za to nemůžou

Přečteno: 689x, Vyšlo: 15.10.2020, Štítky: rouškaRuda Pivrnecváha

Jak víme, váha je výsledek působení genetických vloh a životního stylu. Nicméně výzkum však sleduje i jiné faktory. Protože v tukové tkáni probíhá zánět, který zhoršuje inzulínovou rezistenci, uvažovalo se jeden čas o možné spojitosti obezity s nějakou neznámou virovou či bakteriální infekcí.

První zprávy přicházely z Indie, kde byla prokázána např. přítomnost viru SMAM1 u kuřat, která nápadně přibírala, což se dávalo právě do souvislosti s tímto virem. Experimentálně pal bylo pozorováno, že po aplikaci viru došlo k přírůstku tukové tkáně, ale překvapivě, bez zvýšení hladin lipidů v séru (cholesterolu a triglyceridů). U skupiny obézních pak byly zjištěny zvýšené protilátky proti tomuto viru SMAM1. Zkoumány byly např. i adenoviry. Ačkoli některé průběžné výsledky vypadaly nadějně, teorie, že za vznikem obezity stojí zejména virová infekce, nebyla přijata.

Nepochybně velkým rizikem pro obézní je ale COVID-19. Oproti ne-obézním jsou v případě infikování vystaveni 2x tak většímu riziku, že budou hospitalizováni, a 2x tak většímu riziku, že zemřou. Proto nošení roušky může být efektivní.

Již v průběhu prvního nouzového stavu došlo ke zvýšení hmotnosti o 2-4 kg u pacientů, kteří se snažili hubnout. Při monitorování pohybové aktivity jsme v průměru omezili pohybovou aktivitu o 25 %. Dle nařízení máme v současné době nosit roušky.

Rouška by nadto mohla bezpečně chránit i před jídlem… Vždyť kolikrát si říkáme, že bychom si měli zalepit pusu… rouška je tedy přechodný stav. Berte to s humorem, máte větší šanci na delší dožití!

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., Obezitologické centrum 3. interní kliniky VFN Praha
Marek Řihák, Pacimed, z.s., pobočný spolek VŠTJ Medicina Praha