pohyb

Pohybová aktivita v léčbě obezity – obecně

Přečteno: 1021x, Vyšlo: 16.01.2020, Štítky: FITobezitapohyb

Žádný dlouhodobě úspěšný redukční režim se neobejde bez pravidelné pohybové aktivity. Samotná redukční dieta sice vede k rychlejšímu poklesu hmotnosti, ale velmi brzy také vede k adaptaci na nízký příjem a stává se po několika týdnech nebo měsících neefektivní. Organismus začne „spořit“, resp. šetřit. Pohybová aktivita brání ztrátě aktivní tělesné hmoty, která je zodpovědná za klidový energetický výdej. Snížení klidového energetického výdeje při ztrátě aktivní tělesné hmoty při přísných redukčních dietách bez pohybové aktivity je důvodem, proč stačí i jen mírné porušení a dochází k poměrně velkému opětovnému hmotnostnímu vzestupu.

Je několik zásad ohledně pohybové aktivity. Klíčové je definování cíle, který má pohybová aktivita přinášet. Pro ztrátu tukové tkáně je klíčová pohybová aktivita o mírné až střední intenzitě, která však musí být provozována delší čas a velmi pravidelně. Pro zvýšení zdatnosti je potřeba naopak více intenzivních pohybových aktivit, které musejí být provozovány také opakovaně, minimálně obden. Pokud jsou delší prodlevy mezi jednotlivými pohybovými aktivitami, zdatnost se nezvyšuje, nebo jen pozvolna a omezeně.

Výběr pohybových aktivit by měl respektovat přidružená onemocnění především pohybového aparátu, ale také například kardiovaskulárního systému včetně vysokého krevního tlaku, cukrovky apod. Pokud si nejste jisti a užíváte spousty léků na různá onemocnění, raději se poraďte se svým lékařem:

Základní pojmy – často se označují zkratkou FIT:

Frekvence – četnost pohybových aktivit v čase. Minimálně by měla být provozována obden, optimálně denně. U seniorů jsou výhodné dvě kratší jednotky za den (například ráno a odpoledne).

Intenzita – úsilí, se kterým provádíme danou aktivitu, resp. zátěž. V praxi se nám osvědčilo hodnocení podle Borga – dále viz Borgova škála. U zdravých jedinců lze hodnotit orientačně i podle tepové, resp. srdeční frekvence.

Trvání – délka „tréninkové“ jednotky. Jako optimální se považuje 40–60 min. Zvláště zpočátku mohou být i kratší s postupným prodlužováním. U seniorů, kteří mají dvě jednotky za den, pak 15–30 min na jednotku.

Pro běžnou doplňkovou činnost při redukčním úsilí lze využít i obyčejné chůze, která také může být dostatečně efektivní. Pro zvýšení efektivity, resp. energetického výdeje ji lze doplnit o hole na nordic walking, což zvýší výdej při chůzi o 15–25 %.

(mat)